O Središnjem državnom uredu

Osnovni ciljevi provođenja postupaka nabave putem središnjeg tijela su:

 • modernizacija – uspostava suvremene nabavne funkcije
 • optimiranje/optimizacija
 • standardizacija
 • pojeftinjenje/ušteda
 • profesionalizacija – stvaranje centra izvrsnosti
 • smanjenje administrativnih troškova
 • reduciranje broja službenika
 • poticanje tržišnog natjecanja
 • pojednostavljenje javne nabave
 • afirmacija sekundarnih politika
 • transparentnost
 • antikoruptivni učinci


Principi rada službenika središnjeg državnog ureda su:

 • pošten, neovisan, neutralan, transparentan i nediskriminirajući pristup;
 • profesionalnost, organizacija, proaktivnost, entuzijazam i timski rad;
 • akumuliranje znanja, cjeloživotno učenje, multidisciplinarni pristup, otvorena komunikacija i suradnja.