Djelokrug

Temeljem članka 23. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (Narodne novine, broj 85/2020 i 21/2023) Središnji državni ured za središnju javnu nabavu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na središnju javnu nabavu za tijela državne uprave, Vladu Republike Hrvatske, urede i stručne službe Vlade Republike Hrvatske, Hrvatski sabor i Ured predsjednika Republike Hrvatske i to:
 • utvrđivanje ukupne potrebe za nabavom roba i usluga obveznika središnje javne nabave i uspostavu baze podataka, vezano za zahtjeve obveznika središnje javne nabave po nabavnim kategorijama;
 • koordiniranje aktivnosti između obveznika središnje javne nabave;
 • istraživanje tržišta;
 • planiranje provedbe postupaka nabave;
 • uspostavu i upravljanje bazom podataka o sklopljenim ugovorima i okvirnim sporazumima te podnošenje statističkih izvješća Vladi Republike Hrvatske;
 • primjenu napredne tehnologije u provedbi postupaka javne nabave;
 • vođenje portala za središnju javnu nabavu i objavljuje sklopljene ugovore i okvirne sporazume, kao i ugovore sklopljene na temelju okvirnih sporazuma;
 • izradu dokumentacije za nadmetanje i ostale potrebne dokumentacije;
 • provođenje postupaka nabave;
 • ugovaranje;
 • praćenje izvršenja ugovora i okvirnih sporazuma;
 • analiziranje uspješnosti središnje javne nabave kroz kontinuirano praćenje ušteda;
 • pripremu prijedloga odluke o određivanju roba i usluga koje se nabavljaju putem središnje javne nabave.

Središnji državni ured obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.