Mini nadmetanja


Mini nadmetanje ev.br. MN-1/2017 (EOJN 1/2017-2)

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu proveo je objedinjeni postupak ponovne provedbe nadmetanja za dio predmeta nabave: računala i računalna oprema, evidencijski broj nabave MN-1/2017 (EOJN 1/2017-2), temeljem okvirnih sporazuma te je donio sljedeće odluke o odabiru: