Postupci javne nabave

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Završeni postupak javne nabave!

Motorna vozila putem financijskog leasinga

Evidencijski broj: 3/2018
Predmet: Motorna vozila putem financijskog leasinga
Rok za dostavu ponuda: 07.03.2018 13:00
05.02.2018 Dokumentacija o nabavi
05.02.2018 Obavijest o nadmetanju
22.02.2018 Objašnjenje DoN
27.02.2018 Drugo objašnjenje i izmjena DoN
01.03.2018 Trece objašnjenje DoN
07.03.2018 Zapisnik o otvaranju ponuda
15.06.2018 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
15.06.2018 Odluka o odabiru / poništenju