Postupci javne nabave

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Završeni postupak javne nabave!

Prijenosna racunala za Drzavni zavod za statistiku

Evidencijski broj: 16/2019
Predmet: Prijenosna racunala za Drzavni zavod za statistiku
Rok za dostavu ponuda: 18.06.2019 10:30
22.05.2019 Dokumentacija za nadmetanje
22.05.2019 Obavijest o nadmetanju
07.06.2019 I. objašnjenje i izmjena DON
07.06.2019 Procišceni tekst Dokumentacije o nabavi
18.06.2019 Zapisnik o otvaranju ponuda
11.07.2019 Odluka o odabiru / poništenju
11.07.2019 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
22.08.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
07.10.2019 Obavijest o rezultatima postupka