Postupci javne nabave

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Elektronicke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži i oprema za korištenje tih usluga

Evidencijski broj: 6/2020
Predmet: Elektronicke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži i oprema za korištenje tih usluga
Rok za dostavu ponuda: 09.02.2021 10:30
31.12.2020 Obavijest o nadmetanju
04.01.2021 Dokumentacija za nadmetanje
27.01.2021 Izmjena i pojašnjenje
27.01.2021 Dokumentacija o nabavi-27.01.2021.
12.02.2021 II. izmjena Dokumentacije o nabavi
16.02.2021 Zapisnik o otvaranju ponuda
15.03.2021 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
24.03.2021 Odluka o odabiru / poništenju