Postupci javne nabave

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Zaštitarske usluge

Evidencijski broj: 4/2021
Predmet: Zaštitarske usluge
Rok za dostavu ponuda: 30.06.2021 11:00
10.06.2021 Obavijest o nadmetanju
14.06.2021 Dokumentacija o nabavi
18.06.2021 I. objašnjenje Dokumentacije o nabavi
30.06.2021 Zapisnik o otvaranju ponuda
30.07.2021 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
30.07.2021 Odluka o odabiru / poništenju
30.07.2021 Prilozi Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
17.11.2021 Odluka o odabiru za grupu 1-ponovljeni pregled
17.11.2021 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda- ponovljeni pregled
17.11.2021 Prilozi zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda