Postupci javne nabave

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Licence za korištenje Oracle-ovih softverskih proizvoda i usluga

Evidencijski broj: 13/2021
Predmet: Licence za korištenje Oracle-ovih softverskih proizvoda i usluga
Rok za dostavu ponuda: 03.09.2021 10:00
12.07.2021 Dokumentacija o nabavi
12.07.2021 Obavijest o nadmetanju
03.08.2021 I. objašnjenje Dokumentacije o nabavi
03.08.2021 II. objašnjenje i izmjena Dokumentacije o nabavi
23.08.2021 III. izmjena Dokumentacije o nabavi
26.08.2021 IV. objašnjenje Dokumentacije o nabavi
01.09.2021 V. objašnjenje i izmjena Dokumentacije o nabavi
06.10.2021 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda