Postupci javne nabave

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Završeni postupak javne nabave!

Poštanske usluge

Evidencijski broj: 10/2021
Predmet: Poštanske usluge
Rok za dostavu ponuda: 21.01.2022 10:00
23.12.2021 Obavijest o nadmetanju
23.12.2021 Dokumentacija o nabavi
05.01.2022 I. objašnjenje Dokumentacije o nabavi
08.02.2022 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
08.02.2022 Zapisnik o otvaranju ponuda
08.02.2022 Prilozi Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda
08.02.2022 Odluka o odabiru za grupu 1
08.02.2022 Odluka o odabiru za grupu 2