Postupci javne nabave

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Završeni postupak javne nabave!

Usluge cišcenja prostorija

Evidencijski broj: 2/2023
Predmet: Usluge cišcenja prostorija
Rok za dostavu ponuda: 01.08.2023 10:00
29.06.2023 Obavijest o nadmetanju
29.06.2023 Dokumentacija o nabavi
10.07.2023 I. Izmjena Dokumentacije o nabavi
17.07.2023 II. Izmjena i objašnjenje Dokumentacije o nabavi
24.07.2023 III. Objašnjenje Dokumentacije o nabavi
26.07.2023 IV. Objašnjenje i izmjena Dokumentacije o nabavi
01.08.2023 Zapisnik o otvaranju ponuda
25.09.2023 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
25.09.2023 Odluke o odabiru