Postupci javne nabave

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Završeni postupak javne nabave!

Elektronicke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži i oprema

Evidencijski broj: 6/2023
Predmet: Elektronicke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži i oprema
Rok za dostavu ponuda: 24.11.2023 09:30
07.11.2023 Obavijest o nadmetanju
07.11.2023 Dokumentacija o nabavi
07.11.2023 I. Objašnjenje i izmjena Dokumentacije o nabavi
07.11.2023 II. Objašnjenje Dokumentacije o nabavi
09.11.2023 III. Objašnjenje i izmjena Dokumentacije o nabavi
15.11.2023 IV. Objašnjenje Dokumentacije o nabavi
24.11.2023 Zapisnik o otvaranju ponuda
01.02.2024 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
01.02.2024 Odluka o odabiru / poništenju