Postupci javne nabave

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Završeni postupak javne nabave!

Racunala i racunalna oprema

Evidencijski broj: 5/2024
Predmet: Racunala i racunalna oprema
Rok za dostavu ponuda: 21.05.2024 09:30
11.04.2024 Obavijest o nadmetanju
11.04.2024 Dokumentacija o nabavi
10.05.2024 I. objašnjenje Dokumentacije o nabavi
10.05.2024 II. objašnjenje i izmjena Dokumentacije o nabavi
10.05.2024 III. objašnjenje Dokumentacije o nabavi
10.05.2024 IV. objašnjenje Dokumentacije o nabavi
10.05.2024 V. objašnjenje Dokumentacije o nabavi
10.05.2024 VI. objašnjenje i izmjena Dokumentacije o nabavi
14.05.2024 VII.Objašnjenje Dokumentacije o nabavi
22.05.2024 Zapisnik o otvaranju ponuda
10.06.2024 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
10.06.2024 Odluka o odabiru / poništenju