Postupci javne nabave

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Završeni postupak javne nabave!

Nabava poštanskih usluga

Evidencijski broj: 11/2013
Predmet: Nabava poštanskih usluga
Rok za dostavu ponuda: 06.11.2013 11:00
26.09.2013 Dokumentacija za nadmetanje
26.09.2013 Poziv na nadmetanje
03.10.2013 I Objašnjenje
21.10.2013 II Objašnjenje
29.10.2013 III Objašnjenje
06.11.2013 Zapisnik o otvaranju ponuda
21.03.2014 Okvirni sporazum