Postupci javne nabave

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Završeni postupak javne nabave!

Licence za korištenje Microsoftovih softverskih proizvoda i usluga

Evidencijski broj: 3/2014
Predmet: Licence za korištenje Microsoftovih softverskih proizvoda i usluga
Rok za dostavu ponuda: 21.11.2014 10:00
22.08.2014 Dokumentacija za nadmetanje
03.09.2014 Obavjest o izjavljenoj žalbi na dokumentaciju za nadmetanje
21.10.2014 Zakljucak Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
23.10.2014 Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju postupka ili ispravku
23.10.2014 Prvi ispravak Dokumentacije za nadmetanje
04.11.2014 Prvo objašnjenje i izmjena Dokumentacije za nadmetanje
14.11.2014 Drugo objašnjenje Dokumentacije za nadmetanje
21.11.2014 Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
27.11.2014 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
27.11.2014 Odluka o odabiru
11.12.2014 Okvirni sporazum
15.01.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja