Oglas za premještaj

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu poziva državne službenike/ce i službenike/ce tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, te službenike/ce iz javnih službi na iskazivanje interesa za premještaj u Središnji državni ured za središnju javnu nabavu: