Registar

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, kao naručitelj, priprema i provodi postupke središnje javne nabave i sklapa okvirne sporazume za korisnike središnje javne nabave po nabavnim kategorijama temeljem Odluke o nabavnim kategorijama (Narodne novine, broj 64/2016).

Temeljem sklopljenih okvirnih sporazuma, obveza vođenja registra ugovora i okvirnih sporazuma i praćenja izvršenja proizlaze iz odredaba članka 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16 i 114/22).


Sukladno odredbama članka 248. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi javni naručitelji obvezni su na tromjesečnoj osnovi poslati na objavu grupirane obavijesti o dodijeli ugovora za sklopljene ugovore na temelju pojedinog okvirnog sporazuma. Ugovori se evidentiraju i prate putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

 

Novi EOJN RH

  • Upute korisnicima središnje javne nabave o načinu evidencije i praćenja sklopljenih ugovora temeljem okvirnih sporazuma Središnjeg državnog ureda putem novog EOJN RH možete pronaći ovdje.

  • Upute za unos ugovora poveznica na Upute EOJN-a.

  • Upute za unos realizacije poveznica na Upute EOJN-a.

 

Stari EOJN RH

  • Osobe ovlaštene za komunikaciju 

Podaci o ovlaštenim osobama korisnika središnje javne nabave za komunikaciju sa Središnjim državnim uredom za središnju javnu nabavu evidentiraju se putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske. Za osobe koje korisnik želi ovlastiti za komunikaciju potrebno je u sustavu EOJN osobama dodijeliti novu ulogu "Korisnik OS".


Detaljnje upute i slikovni prikaz dodjeljivanja uloge dostupni su na internetskim stranicama EOJN RH.
 
  • Obavijest o dodijeli ugovora 

Upute korisnicima središnje javne nabave o načinu evidencije i praćenja sklopljenih ugovora temeljem okvirnih sporazuma Središnjeg državnog ureda možete pronaći ovdje.

Objave sklopljenih ugovora temeljem okvirnih sporazuma - priprema i objavljivanje obavijesti

Ažuriranje i objavljivanje Registra ugovora - praćenje realizacije ugovora