Izvještaji

Sukladno odredbama članka 7. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17) nakon 01. siječnja 2018. godine Registar ugovora objavljuje se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
Registar okvirnih sporazuma i ugovora za 2017. godinu
Registar za 2017. godinu

(izrađen temeljem podataka koji su bili dostupni na 30. siječnja 2018. godine)
Registar okvirnih sporazuma i ugovora za 2016. godinu
Registar za 2016. godinu

(izrađen temeljem podataka koji su bili dostupni na 24. travnja 2017. godine)
Registar okvirnih sporazuma i ugovora za 2015. godinu
Registar okvirnih sporazuma i ugovora za 2014. godinu
Registar okvirnih sporazuma i ugovora za 2013. godinu
Registar okvirnih sporazuma i ugovora za 2012. godinu