Odluka o davanju ovlasti Državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupaka središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 13. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 19. ožujka 2014. donijela je Odluku o davanju ovlasti Državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupaka središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 13. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu.

Državni ured provodi postupke javne nabave za korisnike određene člankom 13. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu (NN 31/12, u daljnjem tekstu Uredbe), a sukladno stavku 3. navedenog članka Vlada Republike Hrvatske može Državni ured ovlastiti i za provođenje pojedinog postupka javne nabave i za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni stavkom 1.

Kako su Projektnim planom provedbe dugoročnih reformskih mjera fiskalne konsolidacije za razdoblje 2014.-2016. predviđene interventne mjere za provođenje postupaka središnje javne nabave, navedenom Odlukom je Vlada RH u okviru provedbe reformskih mjera, ovlastila Državni ured za provedbu postupaka javne nabave i za javne naručitelje iz Priloga Odluke. Postupci središnje javne nabave za te naručitelje obuhvaćaju sljedeće nabavne kategorije:
  • elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži i oprema (usluge mobilne telefonije)
  • elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži i oprema (usluge fiksne telefonije)
  • opskrba električnom energijom
  • gorivo.

Temeljem Odluke, Državni ured je ovlašten provoditi postupke središnje javne nabave za javne naručitelje koji su navedeni u Prilogu Odluke, a dosad nisu bili obveznici središnje javne nabave.

Pisane vijesti