Informacija o objavljenim postupcima središnje javne nabave

U okviru interventnih mjera predviđenih Projektnim planom provedbe dugoročnih reformskih mjera fiskalne konsolidacije za razdoblje od 2014.-2016. objavljeni su postupci javne nabave za nabavne kategorije "Gorivo" i "Opskrba električnom energijom"

U okviru interventnih mjera predviđenih Projektnim planom provedbe dugoročnih reformskih mjera fiskalne konsolidacije za razdoblje od 2014.-2016. objavljeni su postupci javne nabave za nabavne kategorije "Gorivo" i "Opskrba električnom energijom"

U otvorenom postupku javne nabave „GORIVO“ dana 15. rujna 2014. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljen je poziv na nadmetanje s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od dvije godine za potrebe korisnika središnje javne nabave iz članka 13. stavka 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu te za javne naručitelje temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju ovlasti Državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupaka središnje javne nabave KLASA:022-03/14-04/80, URBROJ: 50301-05/05-14-2 od 19. ožujka 2014. godine, kojom je proširen krug korisnika središnje javne nabave.
 
Predmetni postupak obuhvaća loživo ulje, plavi dizel, benzinsko i dizelsko gorivo, putem distributivne mreže dobavljača kao i dostavu na lokacije korisnika. 
 
U otvorenom postupku javne nabave za nabavnu kategoriju „OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM“  dana 16. rujna 2014. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljen poziv na nadmetanje s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od godine dana za javne naručitelje iz gore navedene Odluke Vlade Republike Hrvatske od 19. ožujka 2014. godine, osim za tijela iz nadležnosti Ministarstva pravosuđa, koji su obuhvaćeni postupkom javne nabave provedenim 2013. godine.
 
Također napominjemo kako se predmetni postupak odnosi na opskrbu električnom energijom, a mrežarina je naknada za korištenje mreže koju plaćaju svi kupci električne energije s opskrbljivačem, a s operatorom mreže (HEP- Operator distribucijskog sustava, HEP-ODS) sklapaju ugovor o korištenju mreže, temeljem kojeg plaćaju naknadu za korištenje mreže. Za postupak ugovaranja korištenja mreže ovaj Državni ured nije nadležan.
 
 
Cjelokupna Dokumentacija za nadmetanje  za oba postupka dostupna je u rubrici  Postupci javne nabave.


Pisane vijesti