Elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži i oprema - nacrt Dokumentacije za nadmetanje

Državni ured za središnju javnu nabavu objavljuje nacrt Dokumentacije za nadmetanje te poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte da dostave eventualne primjedbe i prijedloge.   

Državni ured za središnju javnu nabavu priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za nabavnu kategoriju "Elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži i oprema" s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma.
Tijekom dosadašnjih konzultacija gospodarski subjekti su dostavili primjedbe i prijedloge dio kojih je ugrađen u postojeću Dokumentaciju za nadmetanje, slijedom čega je došlo i do određenih izmjena u dijelu formiranja grupa nabave i formiranja troškovnika.
Temeljem članka 17. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13 i 143/13, 13/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)  objavljujemo nacrt dijela Dokumentacije za nadmetanje te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da do 20. travnja 2016. dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: info@sredisnjanabava.hr
Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave. 
Pisane vijesti