Priopćenje - postupak javne nabave poštanskih usluga

Državni ured za središnju javnu nabavu zaključio je dana 24. veljače 2016. godine Okvirni sporazum o nabavi poštanskih usluga s odabranim ponuditeljem HP - Hrvatska pošta d.d.

Državni ured za središnju javnu nabavu proveo je otvoreni postupak javne nabave poštanskih usluga s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na dvije godine, za obveznike središnje javne nabave (Ured predsjednika RH, Hrvatski sabor, Vlada RH, uredi i stručne službe Vlade RH, ministarstva, državni uredi i državne upravne organizacije) i za javne naručitelje koji su navedeni u Prilogu Odluke Vlade RH o davanju ovlasti Državnom uredu za provedbu postupaka središnje javne nabave (agencije, uredi državne uprave, pravosudna tijela, ustanove socijalne skrbi, sveučilišta, fakulteti, nacionalni parkovi, muzeji i ostali), odnosno za ukupno 560 korisnika.
 
Predmet nabave bio je podijeljen na dvije grupe. Procijenjena vrijednost nabave za obje grupe iznosila je 263.500.000,00 kn, te je u roku za dostavu zaprimljena jedna ponuda.
 
Sukladno kriteriju za odabir, ponuda ponuditelja HP- Hrvatska pošta d.d., Jurišićeva 13, 10000 Zagreb, ocijenjena je valjanom i najpovoljnijom, te je dana 24. veljače 2016. godine, sklopljen Okvirni sporazum. Na temelju zaključenog Okvirnog sporazuma, korisnici će sklapati pojedinačne ugovore o nabavi poštanskih usluga, tijekom dvogodišnjeg razdoblja.
 
Cjelokupna dokumentacija za nadmetanje, odluka o odabiru i ostali dokumenti o provedbi predmetnog postupka javne nabave, dostupni su na internetskim stranicama Državnog ureda za središnju javnu nabavu.


Pisane vijesti