Elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži - Nacrt Dokumentacije o nabavi

Slika /slike/Nabavne kategorije/Usluge fiksne telefonije.jpg

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi naručitelj na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima stavlja Dokumentaciju o nabavi elektroničkih komunikacijskih usluga u nepokretnoj mreži.

Dokumentacija o nabavi može se pruzeti ovdje.

Pisane vijesti