Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjetima - usluge mobilne telefonije

Slika /slike/Nabavne kategorije/Usluge mobilne telefonije.jpg

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu priprema provedbu postupka javne nabave elektroničkih komunikacijskih usluge u pokretnoj mreži zajedno s opremom za korištenje tih usluga te poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte.
 

Temeljem članka 8. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu (Narodne novine, broj 3/2015), članka 27. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj 93/16 i 104/16) i Odluke o nabavnim kategorijama (Narodne novine, broj 64/2016), Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, kao Naručitelj, priprema provedbu postupka javne nabave javnih usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, zajedno s opremom za korištenje tih usluga. Korisnici su središnja tijela državne uprave (obveznici središnje javne nabave) te drugi javni naručitelji prema odluci Vlade Republike Hrvatske.

Pozivaju se zainteresirani gospodarski subjekti - operateri iz registra Javno dostupne telefonske usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, dostupnog na internetskim stranicama Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM), na savjetovanje koje će se održati 26. svibnja 2017. godine, u 10:00 sati u dvorani za sastanke Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, ulica Ivana Lučića 6-8/II, Zagreb.

Molimo pozvane gospodarske subjekte da dolazak svojih predstavnika i sudjelovanje najave najkasnije do 24. svibnja 2017. godine na adresu e-pošte info@sredisnjanabava.hr ili telefaksom na broj: 01/4599-844. Molimo  prijaviti do dva predstavnika (navesti njihovo ime, prezime funkciju, telefonski broj i adresu e-pošte).


 

Pisane vijesti