Javni poziv za prijam na stručno osposobljavanje

Državni ured za središnju javnu nabavu objavljuje JAVNI POZIV za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Državni ured za središnju javnu nabavu.

Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13 i 01/15) i članka 5. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“, broj 100/11), u vezi s Planom prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Državni ured za središnju javnu nabavu za 2015. godinu, KLASA: 119-01/15-01/02, URBROJ: 535-02/1-15-04, od 16. listopada 2015. godine, Državni ured za središnju javnu nabavu objavljuje
 
JAVNI POZIV
 
za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
u Državni ured za središnju javnu nabavu
 
Javni poziv možete vidjeti ovdje. Ovaj Javni poziv objavit će se na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, www.hzz.hr, i na internetskim stranicama Državnog ureda za središnju javnu nabavu, www.sredisnjanabava.hr.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva na adresu: Državni ured za središnju javnu nabavu, Ulica Ivana Dežmana 6/II, 10000 Zagreb, s naznakom „Za javni poziv za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Državnom uredu za središnju javnu nabavu“. Rok za dostavu prijava je 17. studenoga 2015. godine.


Pisane vijesti