Javni poziv za prijam na stručno osposobljavanje

Državni ured za središnju javnu nabavu objavljuje JAVNI POZIV za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Državni ured za središnju javnu nabavu.

 Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13 i 38/13) i članka 5. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“, broj 100/11), u vezi s Planom prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Državni ured za središnju javnu nabavu za 2014. godinu, KLASA: 112-06/14-01/01, URBROJ: 535-14-04, od 29. listopada 2014. godine, Državni ured za središnju javnu nabavu objavljuje
JAVNI POZIV
 
za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
u Državni ured za središnju javnu nabavu
 
Javni poziv možete vidjeti ovdje. Ovaj Javni poziv objavit će se na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, www.hzz.hr, i na internetskim stranicama Državnog ureda za središnju javnu nabavu, www.sredisnjanabava.hr.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva na adresu: Državni ured za središnju javnu nabavu, Ulica grada Vukovara 70/I., 10000 Zagreb, s naznakom „Za javni poziv za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Državnom uredu za središnju javnu nabavu“. Rok za dostavu prijava je 19. studenoga 2014. godine.

Pisane vijesti