Poziv na dostavu pisma namjere za rad u Državnom uredu za središnju javnu nabavu

 POZIV
 
Državni ured za središnju javnu nabavu, Ulica grada Vukovara 70, Zagreb, poziva zainteresirane osobe na dostavu pisma namjere za rad u ovom državnom tijelu, na poslovima stručnog suradnika, odnosno savjetnika  u Državnom uredu.
 
Poziv za prijelaz se odnosi na državne službenike, službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno službenike iz javnih službi, koji ispunjavaju potrebne uvjete, a željeli bi ostvariti premještaj, sukladno odredbama Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/95, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 49/12, 37/13 i 38/13).
 
Trenutni unutarnji ustroj Državnog ureda za središnju javnu nabavu propisan je odredbama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu („Narodne novine“, broj 31/12).
 
Uvjeti:
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvene, prirodne ili tehničke struke,
  • položen državni stručni ispit,
  • certifikat u području javne nabave,
  • najmanje 1 godina (stručni suradnik), odnosno 4 godine (savjetnik) radnog iskustva na odgovarajućim poslovima  
  • znanje rada na računalu, znanje jednog stranog jezika
 
Opis poslova:
koordinacija aktivnosti između korisnika i Državnog ureda, utvrđivanje i objedinjavanje ukupnih potreba iskazanih od strane korisnika, vođenje baze podataka, zaprimanje  primjedbi i prijedloga korisnika vezano uz središnju javnu nabavu, istraživanje tržišta vezano za nabavne kategorije; planiranje provedbe postupaka javne nabave, izrada tehničkih specifikacija (opisa predmeta nabave) te sudjelovanje u pripremi drugih dijelova dokumentacije za nadmetanje, sudjelovanje u provedbi postupaka javne nabave i ugovaranju, kontaktiranje s dobavljačima tijekom izvršenja ugovora te druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u djelokrug njegovih poslova i druge poslove po nalogu predstojnika.
 
Uredu su trenutno najpotrebniji službenici koji posjeduju tehnička znanja, vezana za predmete nabave iz nadležnosti Državnog ureda (kategorije vezane za ICT tehnologiju) te ostala stručna javno-nabavna i specijalistička znanja, od istraživanja tržišta, preko tehničkog poznavanja ostalih roba i usluga, kao i poznavanja informacijskih tehnologija važnih za primjenu e-kataloga, e-dražbe, odnosno uvođenja elektroničke nabave.
 
Za službenike koji posjeduju navedena tehnička znanja, a nemaju certifikat u području javne nabave, stjecanje istog organizirat će se odmah po premještaju u Državni ured.
 
Pisma namjere možete dostaviti na e-mail adresu: info@sredisnjanabava.hr


Pisane vijesti