Licence za korištenje Oracle-ovih softverskih proizvoda i usluga - Nacrt Dokumentacije o nabavi

Slika /slike/Nabavne kategorije/Licence.jpg

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi naručitelj na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima stavlja Dokumentaciju o nabavi Licenci za korištenje Oracle-ovih softverskih proizvoda i usluga.

Dokumentacija o nabavi može se preuzeti ovdje.

Pisane vijesti