Obavijest o sklapanju Okvirnog sporazuma u postupku javne nabave licenci za korištenje Oracle-ovih softverskih proizvoda i usluga

Državni ured za središnju javnu nabavu je nakon provedenog postupka javne nabave dana 12. lipnja 2015. godine sklopio Okvirne sporazume za nabavu licenci za korištenje Oracle-ovih softverskih proizvoda i usluga.

Državni ured za središnju javnu nabavu objavio je 12. veljače 2015. godine postupak javne nabave licenci za korištenje Oracle softverskih proizvoda i usluga za obveznike središnje javne nabave (Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ministarstvo obrane i Ministarstvo pravosuđa) i javne naručitelje određene Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 11. prosinca 2014. godine (Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Financijska agencija-FINA i Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama-APIS IT d.o.o) u daljnjem tekstu: Korisnici. Naime, Vlada Republike Hrvatske može ovlastiti Državni ured za provođenje pojedinog postupka javne nabave i za javne naručitelje koji nisu obveznici središnje javne nabave, slijedom čega je i donesen navedeni Zaključak.

Po provedenom postupku odabrana je najpovoljnija ponuda i dana 12. lipnja 2015. godine sklopljen okvirni sporazum u iznosu od 26.164.852,00 kn bez PDV-a, odnosno u iznosu od 32.706.065,00 kn s PDV-om, s odabranom Zajednicom ponuditelja: KING ICT d.o.o., ERICSSON NIKOLA TESLA d.d., COMBIS d.o.o., IN2 d.o.o. i COMPUTECH d.o.o.

Okvirni sporazum je sklopljen na razdoblje od tri godine i navedene Korisnike ne obvezuje na sklapanje pojedinačnih ugovora, odnosno Korisnici mogu ugovore sklapati sukladno svojim potrebama i raspoloživim financijskim sredstvima. Navedenim okvirnim sporazumom definirani su bitni uvjeti za sklapanje pojedinačnih ugovora.

Svi detaljniji podaci o predmetnom postupku javne nabave nalaze se na web stranici Državnog ureda za središnju javnu nabavu na http://www.sredisnjanabava.hr/default.aspx?id=522&nid=38

Pisane vijesti