Objavljen postupak javne nabave

Slika /slike/Nabavne kategorije/Usluge mobilne telefonije.jpg

Postupak javne nabave elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži i opreme za korištenje tih usluga započeo je 12. prosinca 2017. godine slanjem obavijesti u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske.

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu objavio je postupak javne nabave elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži i opreme za korištenje tih usluga s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma na razdoblje od dvije godine. Nabava se provodi za obveznike središnje javne nabave i za ostale korisnike temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske od 14. lipnja 2017. godine. Ovim postupkom je obuhvaćeno oko 540 obveznika javne nabave.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 52.500.000,00 kuna za cjelokupno predviđeno vrijeme trajanja okvirnog sporazuma (2 godine), a količine predmeta nabave predstavljaju predviđene količine. Korisnici će na temelju okvirnog sporazuma sklapati pojedinačne ugovore o javnoj nabavi, a sukladno stvarnim potrebama i osiguranim financijskim sredstvima.

Tijekom pripreme postupka nabave provedene su brojne tehničke konzultacije sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, a također je u procesu izrade dokumentacije o nabavi, u dijelu tehničke specifikacije,  Središnji državni ured aktivno surađivao s ključnim korisnicima, odnosno stručnim djelatnicima iz pojedinih tijela državne uprave.

Cjelokupna dokumentacija o nabavi dostupna je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (broj objave: 2017/S 0F2-0026278) i internetskim stranicama Središnjeg državnog ureda.

Rok za dostavu ponuda je 17. siječnja 2018. godine u 13:00 sati.Pisane vijesti