Objavljen postupak javne nabave

Slika /slike/Nabavne kategorije/Usluge osiguranja.jpg

Postupak javne nabave usluge kolektivnog osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja započeo je slanjem obavijesti u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske.

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu objavio je postupak javne nabave usluge kolektivnog osiguranja od posljedica nesretnog slučaja s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od dvije (2) godine za Ministarstvo financija kao ugovaratelja osiguranja.
 
Postupak nabave usluge kolektivnog osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja provodi se sukladno čl. 54. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine, br. 112/2017) kojim je propisano da su službenici i namještenici kolektivno osigurani od posljedica nesretnog slučaja za vrijeme obavljanja službe, odnosno rada, kao i u slobodnom vremenu, tijekom 24 sata, a sve sukladno tehničkim specifikacijama i ostalim traženim uvjetima naznačenima u Dokumentaciji o nabavi ukupne procijenjene vrijednosti od 18.000.000,00 kuna za dvogodišnje razdoblje.

Cjelokupna dokumentacija dostupna je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (broj objave: 2017/S 0F2-0026189) i internetskim stranicama Središnjeg državnog ureda.

Rok za dostavu ponuda je 12. siječnja 2018. godine do 10:00 sati.


Pisane vijesti