Objavljen postupak javne nabave

Slika /slike/Nabavne kategorije/Usluge čišćenja prostorija.jpg

Postupak javne nabave usluga čišćenja prostorija započeo je 28. prosinca 2017. godine slanjem obavijesti u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske.

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu objavio je postupak javne nabave usluge čišćenja prostorija s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom, na razdoblje od jedne (1) godine. Nabava se provodi za obveznike središnje javne nabave, te je predmet nabave podijeljen u trideset grupa (30).

Za predviđeno vrijeme trajanja okvirnog sporazuma (1 godina), cjelokupni iznos procijenjene vrijednosti nabave za 30 grupa iznosi 22.009.000,00 kuna, a količina predmeta nabave predstavlja predviđene količine. Korisnici će na temelju okvirnog sporazuma sklapati pojedinačne ugovore o javnoj nabavi sukladno stvarnim potrebama i osiguranim financijskim sredstvima.

Tijekom pripreme postupka javne nabave provedene su tehničke konzultacije sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, a u procesu izrade dokumentacije o nabavi, uvjeta i kriterija za odabir Središnji državni ured je uvažavao i socijalno društvenu komponentu ove nabavne kategorije koja utječe na kontinuitet i kvalitetu obavljanja usluge čišćenja.

Cjelokupna dokumentacija o nabavi dostupna je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (broj objave: 2017/S 0F2-0027924) i internetskim stranicama Središnjeg državnog ureda.

Rok za dostavu ponuda je 06. veljače 2018. godine u 13:00 sati.

Pisane vijesti