Sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Slika /slike/Nabavne kategorije/Potrošni materijal.jpg

Temeljem Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), članka 27. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj 93/16 i 104/16) i Odluke o nabavnim kategorijama (Narodne novine, broj 64/16), Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, kao Naručitelj, priprema provedbu postupka javne nabave – potrošnog materijala (sredstva za čišćenje i održavanje i materijal za higijenske potrebe i njegu).

Korisnici su središnja tijela državne uprave (obveznici središnje javne nabave).
 
Pozivaju se zainteresirani gospodarski subjekti na sastanak sa ciljem istraživanja tržišta (tehničke konzultacije) koji će se održati 16. siječnja 2018. godine, u 10,00 sati u dvorani za sastanke Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, ulica Ivana Lučića 8/II, Zagreb.
 
Molimo gospodarske subjekte da dolazak svojih predstavnika i sudjelovanje najave najkasnije do 15. siječnja 2018. godine na adresu e-pošte info@sredisnjanabava.hr ili telefaksom na broj: 01/4599-844.
 
Molimo prijaviti do dva predstavnika (navesti njihovo ime i prezime, funkciju, telefonski broj i adresu e-pošte)Pisane vijesti