Objavljen postupak javne nabave

Slika /slike/Nabavne kategorije/Licence.jpg
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu objavio je postupak javne nabave licenci za korištenje Microsoftovih proizvoda i usluga s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom, na razdoblje od jedne (1) godine.

Cjelokupna dokumentacija o nabavi dostupna je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (broj objave: 2018/S 0F2-0002728) i internetskim stranicama Središnjeg državnog ureda.

Rok za dostavu ponuda je 06. ožujka 2018. godine u 10:00 sati.

Pisane vijesti