Objavljen postupak javne nabave

Slika /slike/Nabavne kategorije/Uredski materijal.jpg

Objavljen je postupak javne nabave tonera i tinti.

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu objavio je postupak javne nabave tonera i tinti s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom, na razdoblje od dvije (2) godine. Nabava se provodi za obveznike središnje javne nabave.

Cjelokupni iznos procijenjene vrijednosti nabave za šest grupa predmeta nabave iznosi 41.900.000,00 kuna, a količina predmeta nabave predstavlja predviđene količine. Korisnici će na temelju okvirnog sporazuma sklapati pojedinačne ugovore o javnoj nabavi sukladno stvarnim potrebama i osiguranim financijskim sredstvima.

Tijekom pripreme postupka javne nabave provedeno je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. 

Cjelokupna dokumentacija o nabavi dostupna je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (broj objave: 2018/S OF2-0016587) i internetskim stranicama Središnjeg državnog ureda.

Rok za dostavu ponuda je 24. srpnja 2018. godine u 10:00 sati.

Pisane vijesti