Sklopljeni okvirni sporazumi

Slika /slike/Nabavne kategorije/Usluge mobilne telefonije.jpg

U postupku javne nabave elektroničkih komunikacijskih usluga i opreme za korištenje tih usluga evidencijski broj 11/2017 sklopljeni su okvirni sporazumi za tri grupe predmeta nabave.

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu je u postupku javne nabave elektroničkih komunikacijskih usluga u pokretnoj mreži i opreme za korištenje tih usluga dana 14. lipnja 2018. godine sklopio okvirne sporazume za tri grupe predmeta nabave s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od dvije godine s mogućnošću produljenja za dodatnih dvanaest mjeseci.
 
Korisnici na temelju okvirnih sporazuma sklapaju pojedinačne ugovore o javnoj nabavi, a sukladno stvarnim potrebama i osiguranim financijskim sredstvima.
 
Okvirni sporazumi mogu se pronaći u kategoriji Okvirni sporazumi – Elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži i oprema za korištenje tih usluga.

Pisane vijesti