Objavljen postupak javne nabave

Slika /slike/Nabavne kategorije/Opskrba prirodnim plinom.jpg

Objavljen je postupak javne nabave opskrbe prirodnim plinom.

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu objavio je postupak javne nabave opskrbe prirodnim plinom s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom, na razdoblje od dvije (2) godine. Postupak se provodi za obveznike središnje javne nabave i javne naručitelje temeljem Odluka Vlade Republike Hrvatske.

Cjelokupni iznos procijenjene vrijednosti nabave za 28 grupa predmeta nabave iznosi 165.065.000,00 kn, a količina predmeta nabave predstavlja predviđene količine. Korisnici će na temelju okvirnog sporazuma sklapati pojedinačne ugovore o javnoj nabavi sukladno stvarnim potrebama i osiguranim financijskim sredstvima.

Tijekom pripreme postupka javne nabave provedeno je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Cjelokupna dokumentacija o nabavi dostupna je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (broj objave: 2019/S 0F2-0005903) i internetskim stranicama Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu.

Rok za dostavu ponuda je 22. ožujka 2019. godine u 10:00 sati.

Pisane vijesti