Odluka o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu

Slika /slike/Pristup informacijama/Zakoni i dokumenti.jpg

Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku na sjednici održanoj 14. veljače 2019. godine te je ista objavljena u Narodnim novinama broj 16/2019.

Odluku o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupaka središnje javne nabave odnosi se na javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu.

Navedenom Odlukom, Vlada Republike Hrvatske ovlastila je Središnji državni ured da u postupke javne nabave koje provodi za korisnike središnje javne nabave sukladno članku 12. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu uključi dodatne korisnike središnje javne nabave, te sklopi okvirne sporazume za:
 
  • Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Hrvatski zavod za zapošljavanje u nabavnim kategorijama opskrba prirodnim plinom i gorivo,
  • proračunske korisnike državnog proračuna koji se nalaze na razdjelu Ministarstva zdravstva i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje u nabavnim kategorijama opskrba električnom energijom i poštanske usluge.


Pisane vijesti