Objavljen postupak javne nabave

Slika /slike/Nabavne kategorije/Računala2.jpg

Postupak javne nabave računala i računalne opreme objavljen je 4. svibnja 2017. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu objavio je postupak javne nabave računala i računalne opreme s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s tri gospodarska subjekta na razdoblje od jedne godine s mogućnošću produljenja za dodatnih šest mjeseci. Nabava se provodi za obveznike središnje javne nabave (Ured predsjednice RH, Hrvatski sabor, Vlada RH, uredi i stručne službe Vlade RH, ministarstva, državni uredi i državne upravne organizacije).

Procjenjena vrijednost nabave iznosi 84.650.000,00 kuna za cjelokupno predviđeno vrijeme trajanja okvirnog sporazuma uključujući mogućnost produljenja, a količine predmeta nabave predstavljaju predviđene količine. Korisnici će na temelju okvirnog sporazuma sklapati pojedinačne ugovore o javnoj nabavi, a sukladno stvarnim potrebama i osiguranim financijskim sredstvima.

Dokumentacija o nabavi usklađena je s Nacionalnim akcijskim planom za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. - 2017. s pogledom do 2020. godine u dijelu koji se odnosi na informatičku opremu. Time se nabavlja energetski učinkovita oprema s minimalnim utjecajem na okoliš kroz cjelokupni životni vijek proizvoda.

Cjelokupna dokumentacija dostupna je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (broj objave: 2017/S 0F2-0008421) i internetskim stranicama Središnjeg državnog ureda. Rok za dostavu ponuda je 7. lipnja 2017. godine do 13:00 sati.


 

Pisane vijesti