Odluka o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu

Slika /slike/Pristup informacijama/Zakoni i dokumenti.jpg

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku na sjednici održanoj 4. studenog 2022. godine te je ista objavljena u Narodnim novinama broj 130/2022.

Odluka o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupaka središnje javne nabave odnosi se na javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu.

Navedenom Odlukom, Vlada Republike Hrvatske ovlastila je Središnji državni ured da u postupke javne nabave Računala i računalne opreme, Elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži i oprema i Elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži i oprema, a koje provodi za obveznike i proračuske korisnike, uključi 14 dodatnih korisnika, odnosno zdravstvene ustanove kojima je osnivač Republika Hrvatska, te da za njih sklopi okvirne sporazume.

Pisane vijesti