Opskrba električnom energijom - Izvješće u odnosu na Nacrt Dokumentacije o nabavi

Slika /slike/Nabavne kategorije/Opskrba električnom energijom.jpg

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi naručitelj je na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima stavio Dokumentaciju o nabavi za nabavu opskrbe električnom energijom.

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, vezano za pripremu provedbe postupka javne nabave opskrbe električnom energijom objavljuje Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na nacrt Dokumentacije o nabavi koja je bila objavljena na internetskim stranicama Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu 09. listopada 2017. godine.

Izvješće je dostupno ovdje.

Pisane vijesti