Objavljen postupak javne nabave

Slika /slike/Nabavne kategorije/Poštanske usluge.jpg

Postupak javne nabave poštanskih usluga započeo je slanjem obavijesti u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske.

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu objavio je postupak javne nabave poštanskih usluga s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od dvije (2) godine. Temeljem okvirnog sporazuma korisnici će sklapati pojedinačne ugovore o javnoj nabavi, sukladno iskazanim potrebama.

Predmet nabave je nabava poštanskih usluga sukladno tehničkim specifikacijama i ostalim traženim uvjetima naznačenima u Dokumentaciji o nabavi te se provodi prema dvije grupe predmeta nabave, grupa A (pismovne pošiljke, preporučene pošiljke, pošiljke s označenom vrijednosti, paketi do 10 kg te dopunske poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu) i Grupa B (paketi iznad 10 kg, žurne pošiljke, tiskanice, izravna pošta, pošiljke s plaćenim odgovorom te dopunske poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu), s ukupno procijenjenom vrijednosti nabave od 281.440.000,00 kuna za dvogodišnje razdoblje.

Cjelokupna dokumentacija dostupna je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (broj objave: 2017/S F21-0021235) i internetskim stranicama Središnjeg državnog ureda.

Rok za dostavu ponuda je 06. studenoga 2017. godine do 11:00 sati.

Pisane vijesti