Opskrba prirodnim plinom - nacrt Dokumentacije o nabavi

Slika /slike/Nabavne kategorije/Opskrba prirodnim plinom.jpg

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi naručitelj na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima stavlja Dokumentaciju o nabavi za nabavu opskrbe prirodnim plinom.

Dokumentaciju o nabavi možete preuzeti ovdje.

Pisane vijesti