Objavljen postupak javne nabave

Slika /slike/Nabavne kategorije/Računala2.jpg

Objavljen je postupak javne nabave računala i računalne opreme.

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu objavio je postupak javne nabave računala i računalne opreme s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom, na razdoblje od jedne (1) godine s mogućnošću produženja za dodatnih šest (6) mjeseci. Nabava se provodi za obveznike središnje javne nabave.

Cjelokupni iznos procijenjene vrijednosti nabave za devet grupa predmeta nabave iznosi 60.765.000,00 kn, a količina predmeta nabave predstavlja predviđene količine. Korisnici će na temelju okvirnog sporazuma sklapati pojedinačne ugovore o javnoj nabavi sukladno stvarnim potrebama i osiguranim financijskim sredstvima.

Tijekom pripreme postupka javne nabave provedeno je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Cjelokupna dokumentacija o nabavi dostupna je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (broj objave: 2018/S 0F2-0032341) i internetskim stranicama Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu.

Rok za dostavu ponuda je 21. prosinca 2018. godine u 09:30 sati.Pisane vijesti