Oracle licence - nacrt Dokumentacije o nabavi

Slika /slike/Nabavne kategorije/Licence.jpg

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi naručitelj na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima stavlja Dokumentaciju o nabavi za nabavu licenci za korištenje Oracle-ovih softverskih proizvioda i usluga.

Dokumentaciju o nabavi možete preuzeti ovdje.

Pisane vijesti