Uredski materijal - Izvješće o II. prethodnom savjetovanju

Slika /slike/Nabavne kategorije/Uredski materijal.jpg
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, vezano za pripremu provedbe postupka javne nabave uredskog materijala objavljuje Izvješće o provedenom II. prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u odnosu na nacrt Dokumentacije o nabavi koja je bila objavljena u EOJN RH.

Sukladno odredbama članka 11. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17) izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju objavljeno je u EOJN RH.

Izvješće je dostupno ovdje.

Pisane vijesti