Priopćenje - postupak javne nabave opskrbe električnom energijom

Državni ured za središnju javnu nabavu zaključio je dana 07. prosinca 2015. godine Okvirni sporazum za opskrbu električnom energijom s odabranim ponuditeljem HEP- Opskrba d.o.o.

Državni ured za središnju javnu nabavu proveo je postupak javne nabave opskrbe električnom energijom s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na dvije godine za obveznike središnje javne nabave (Ured predsjednika RH, Hrvatski sabor, Vlada RH, uredi i stručne službe Vlade RH, ministarstva, državni uredi i državne upravne organizacije) i za javne naručitelje koji su navedeni u Prilogu Odluke Vlade RH o davanju ovlasti Državnom uredu za provedbu središnje javne nabave (sudovi, agencije, uredi državne uprave, fakulteti, sveučilišta, muzeji, nacionalni parkovi, centri za socijalnu skrb i dr.), odnosno za ukupno 560 korisnika.

Procijenjena vrijednost nabave za količinu od cca  438.300.000 kWh za dvogodišnje razdoblje iznosila je 165.000.000,00 kuna, te su zaprimljene ukupno 3 ponude.

Sukladno kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude, ponuda ponuditelja HEP - Opskrba d.o.o, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, oznaka ponude: 382-15-1 od 21. listopada 2015. godine ocijenjena je kao ekonomski najpovoljnija ponuda, te je dana 07. prosinca 2015. zaključen Okvirni sporazum. Na temelju sklopljenog Okvirnog sporazuma korisnici će sklapati pojedinačne ugovore o javnoj nabavi. Količine predmeta nabave predstavljaju okvirne količine za dvogodišnje razdoblje.

Cjelokupna dokumentacija za nadmetanje zajedno s Odlukom o odabiru dostupna je na internetskim stranicama Državnog ureda za središnju javnu nabavu.


Pisane vijesti