Računala i računalna oprema 2016.

Informacije o postupku i nacrti tehničkih specifikacija za nabavnu kategoriju „Računala i računalna oprema".

Državni ured za središnju javnu nabavu priprema otvoreni postupak javne nabave za nabavnu kategoriju „Računala i računalna oprema" s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma.

Temeljem članka 17. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13 i 143/13, 13/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) nastavno na održane tehničke konzultacije objavljujemo dodatne informacije o postupku i Tehničke specifikacije, pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da do 6. listopada 2016. godine dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: racunala@sredisnjanabava.hr

Informacije o postupku možete naći ovdje.
 
Nacrt tehničke specifikacije : Grupa 1 (osobna računala i monitori)
  Grupa 2 (All In One računala)
  Grupa 3 (prijenosna računala i prijenosni pisač)
 
S ciljem osiguravanja što veće razine tržišnog natjecanja te povećanja broja ponuda, radi učinkovitog i racionalnog trošenja javnih sredstava, komentari se mogu odnositi na sve aspekte nadmetanja, uključujući uvjete postupka, tehničke specifikacije, dostupnost modela kao i okvirne tržišne cijene.
Pisane vijesti