Zaštitarske usluge – poziv na pisane tehničke konzultacije

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu priprema provedbu ograničenog postupka javne nabave za nabavnu kategoriju „Zaštitarske usluge" te nastavno na održane tehničke konzultacije objavljuje nacrt Dodatne dokumentacije uz Poziv na nadmetanje.
 

Temeljem Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/13. i 143/13., 13/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, u daljnjem tekstu: Zakon o javnoj nabavi), članka 27. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 93/16.), članka 12. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu („Narodne novine“, broj 3/15.) i Odluke o nabavnim kategorijama („Narodne Novine“, broj 64/16.), Središnji državni ured za središnju javnu nabavu (u daljnjem tekstu: Naručitelj) provodi ograničeni postupak javne nabave zaštitarskih usluga za obveznike središnje javne nabave.

Temeljem članka 17. Zakona o javnoj nabavi Naručitelj ovime poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na pisane tehničke konzultacije.

Tehničke konzultacije se održavaju u svrhu pripreme novog postupka javne nabave zaštitarskih usluga s posebnim naglaskom na tražene uvjete u skladu s člancima 67. do 74.  (razlozi isključenja i uvjeti sposobnosti natjecatelja) kao i na druge elemente od značaja za kvalitetnu pripremu i provedbu ovog postupka nabave, a sve sukladno 1. stupnju ograničenog postupka. Slijedom navedenog, ovom pozivu Naručitelj prilaže nacrt dodatne dokumentacije koja će biti prilog pozivu na nadmetanje budući da se provodi ograničeni postupak javne nabave zaštitarskih usluga.

Sve zainteresirane gospodarske subjekte molimo da svoje sudjelovanje na tehničkih konzultacijama ostvare putem pisanih komentara, savjeta i/ili prijedloga, u razdoblju od objave ovog poziva do utorka , 8. studenoga 2016. godine, na e-adresu zastitarske@sredisnjanabava.hr ili putem telefaksa na broj: 01/4599-844, s naznakom „Tehničke konzultacije – zaštitarske usluge“ i navođenjem podataka o gospodarskom subjektu.
Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.

Nacrt dokumentacije
 


Pisane vijesti