Računala i računalna oprema - izvješće u odnosu na Nacrt Dokumentacije o nabavi

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, vezano za pripremu provedbe postupka javne nabave za nabavnu kategoriju "Računala i računalna oprema" objavljuje Izvješće o prethodnom savjetovanju.

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, vezano za pripremu provedbe postupka javne nabave za nabavnu kategoriju "Računala i računalna oprema" objavljuje Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na nacrt Dokumentacije za nadmetanje koja je bila objavljena na web stranicama Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu 10. ožujka 2017. godine.


Izvješće je dostupno ovdjePisane vijesti