Sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Slika /slike/Nabavne kategorije/Poštanske usluge.jpg

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu priprema provedbu postupka javne nabave poštanskih usluga te poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte.

Temeljem Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), članka 27. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj 93/16 i 104/16) i Odluke o nabavnim kategorijama (Narodne novine, broj 64/16), Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, kao Naručitelj, priprema provedbu postupka javne nabave poštanskih usluga. Korisnici su središnja tijela državne uprave (obveznici središnje javne nabave) te javni naručitelji prema Odluci Vlade Republike Hrvatske.

Pozivaju se zainteresirani gospodarski subjekti na sastanak sa ciljem istraživanja tržišta (tehničke konzultacije) koji će se održati 26. srpnja 2017. godine, u 11:00 sati u dvorani za sastanke Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, ulica Ivana Lučića 6-8/II, Zagreb.

Molimo gospodarske subjekte da dolazak svojih predstavnika i sudjelovanje najave najkasnije do 25. srpnja 2017. godine na adresu e-pošte info@sredisnjanabava.hr ili telefaksom na broj: 01/4599-844.

Molimo prijaviti do dva predstavnika (navesti njihovo ime i prezime, funkciju, telefonski broj i adresu e-pošte).

Pisane vijesti